Sana Amare – Gabinet psychoterapii

Moje usługi

Terapia zorientowana na klienta

Terapia zorientowana na klienta to metoda oparta na empatii, która pomaga ludziom przezwyciężyć wyzwania emocjonalne i rozwijać się osobiście. W atmosferze zaufania klienci odkrywają swoje myśli i uczucia, podczas gdy terapeuta towarzyszy im jako słuchacz wykazujący empatię. Celem jest ułatwienie samopoznania, wyjaśnienie wewnętrznych konfliktów i wypracowanie nowych perspektyw. Terapia opiera się na empatii, akceptacji i rozwijaniu indywidualnych możliwości.

Hipnoterapia

Hipnoterapia umożliwia pozytywne zmiany na głębokim poziomie. Za pomocą odpowiedniej hipnozy można pracować nad głęboko zakorzenionymi przekonaniami, wzorcami zachowań i blokadami emocjonalnymi. Aktywuje ona zdolności autoterapeutyczne, przełamuje lęki, wpływa na zmianę nawyków i poprawia samopoczucie. W bezpiecznym i wspierającym środowisku terapeuta towarzyszy klientowi na drodze do trwałej zmiany i rozwoju osobistego.